ΙΑΣΩ Παίδων
12
Μαρ

Advanced NDT Bobath Baby Course

Γράφτηκε από  ΙΑΣΩ Παίδων

Advanced NDT Bobath Baby Course

"Η πρώιμη διάγνωση & θεραπευτική αντιμετώπιση των νευραναπτυξιακών διαταραχών και άτυπης ανάπτυξης από τον 1ο έως το 18ο μήνα της ζωής"

Σας ενημερώνουμε ότι από 12 έως 17 Μαρτίου 2019 και από 5 έως 10 Απριλίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο ΙΑΣΩ και το ΙΑΣΩ Παίδων, Advanced NDT Bobath Baby Course.

Το σεμινάριο ήταν προσαρμοσμένο στις σύγχρονες θεωρητικές αρχές της νευροπαποκατάστασης, διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Παιδονευρολογικό Τμήμα και το Τμήμα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας του ΙΑΣΩ Παίδων και απευθύνεται σε Φυσιοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές και Λογοθεραπευτές με απαραίτητη προϋπόθεση την κατοχή πτυχίου μεθόδου αποκατάστασης NDT BOBATH.

Οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου είχαν την ευκαιρία:

  • Να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν την επικοινωνιακή-αισθητικοκινητική-αντιληπτική ανάπτυξη των βρεφών (0-18 μηνών) σε σχέση με περιβαλλοντικούς παράγοντες
  • Να διευρύνουν τις δεξιότητες παρατήρησης, αξιολόγησης και ανάλυσης, της επικοινωνίας ,του παιχνιδιού και των καθημερινών δεξιοτήτων των βρεφών 0-18 μ, αναγνωρίζοντας τις αισθητικοκινητικές, αντιληπτικές και γνωστικές ικανότητες τους
  • Να αναγνωρίζουν και θα ερμηνεύουν τους υφιστάμενους ή δυνητικούς περιορισμούς των βρεφών, μετά από διεπιστημονική αξιολόγηση
  • Να αναπτύξουν τις δεξιότητες που θα βοηθήσουν το βρέφος σε θετικές αλλαγές και στην ελαχιστοποίηση των περιορισμών και των δευτερογενών προβλημάτων
  • Να εξοικειωθούν με την διαδικασία ένταξης της οικογένειας στην θεραπευτική παρέμβαση σε σχέση με τις δραστηριότητες των βρεφών (επικοινωνία, αλληλεπίδραση, φαγητό, ADL, παιχνίδι και κινητικότητα).

 

Προσεχής επιστημονική εκδήλωση

Προσωρινά δεν υπάρχει κάποια προγραμματισμένη.

Προσεχής επιστημονική διάλεξη

Προσωρινά δεν υπάρχει κάποια προγραμματισμένη.

Πρόγραμμα επιστημονικών εκδηλώσεων

Νέο τεύχος My Life