ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ

Προσεχής επιστημονική εκδήλωση

Προσωρινά δεν υπάρχει κάποια προγραμματισμένη.

Προσεχής επιστημονική διάλεξη

Προσωρινά δεν υπάρχει κάποια προγραμματισμένη.

 Στις 27, 28 και 29 Ιανουαρίου διεξήχθη το Πιστοποιημένο Σεμινάριο Παιδιατρικής Υδροθεραπείας στις εγκαταστάσεις του ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ με εισηγητή τον JOHAN LAMBECK PT,AT SENIOR LECTURER IATF. Βοηθός εισηγητή: Eυθυμία Βαγενά , CEP, ATASSISTANT LECTURE IATF.
Πρόγραμμα επιστημονικών εκδηλώσεων

Νέο τεύχος My Life