Οδηγίες Χρήσης - Ιατρικός Φάκελος

1. Βασικές Οδηγίες χρήστη:

Διαβάστε τον οδηγό χρήσης "Βασικές Οδηγίες χρήστη" εδώ.

Μπορείτε επίσης, να παρακολουθήσετε τα σχετικά βίντεο επιλέγοντάς τα από την παρακάτω λίστα:


2. Εσωτερικοί ασθενείς:

Διαβάστε το εγχειρίδιο "Εσωτερικοί ασθενείς" εδώ.

Μπορείτε επίσης, να παρακολουθήσετε τα σχετικά βίντεο επιλέγοντάς τα από την παρακάτω λίστα:


3. Εξωτερικοί ασθενείς - Προεγχειρητικός έλεγχος:

Διαβάστε το εγχειρίδιο "Εξωτερικοί ασθενείς - Προεγχειρητικός έλεγχος" εδώ.

Μπορείτε επίσης, να παρακολουθήσετε τα σχετικά βίντεο επιλέγοντάς τα από την παρακάτω λίστα:


4. Επείγοντα περιστατικά:

Διαβάστε το εγχειρίδιο "Επείγοντα περιστατικά" εδώ.

Μπορείτε επίσης, να παρακολουθήσετε τα σχετικά βίντεο επιλέγοντάς τα από την παρακάτω λίστα:


5. Πρωτόκολλο Χειρουργείου:

Διαβάστε το πρωτόκολλο "Πρωτόκολλο Χειρουργείου" εδώ.

Μπορείτε επίσης, να παρακολουθήσετε τα σχετικά βίντεο επιλέγοντάς τα από την παρακάτω λίστα:


6. Πρωτόκολλο Τοκετού & Νεογνού:

Διαβάστε το πρωτόκολλο "Πρωτόκολλο Τοκετού & Νεογνού" εδώ.

Μπορείτε επίσης, να παρακολουθήσετε τα σχετικά βίντεο επιλέγοντάς τα από την παρακάτω λίστα:8. Συνοπτική παρουσίαση με Οδηγίες Συμπλήρωσης Ιατρικού Φακέλου

Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ.

Πρόγραμμα επιστημονικών εκδηλώσεων

Νέο τεύχος My Life